Ekonomiska Frizoner

Publikationer om ekonomiska frizoner:

  • Socialklausuler – en väg till mänskliga rätigheter i arbetslivet, TCO, 1997.
  • Ekonomiska frizoner, TCO, 2001.
  • Ekonomiska frizoner – och kampen för mänskliga rättigheter, LO-TCO Biståndsnämnd, 2005.
  • Tema: Ekonomiska frizoner, LO-TCO Biståndsnämnd, 2011.