På gång 2018

 

Mer information om vad som är på gång hittar du på min facebooksida. Och aktuella kommentarer på twitter

Om du klickar på orden kan du se exempel på vad jag skrivit om svenska företag i utvecklingsländer, om den globala fackföreningsrörelsen, om ekonomiska frizoner, om globala ramavtal, om högerradikalism, om skolan, om osäkra anställningsvillkorom villkoren för utländska bärplockare, om kooperativa företag, om diskriminering, om mobbning, om jämställdhet, om utvecklingen i Kina, Sydkorea, Indonesien och Indien. Jag skriver också återkommande på Dagens Arena, här kan du läsa de senaste texterna.
    
Och här kan du se mina uppdragsgivare. Här finns mer information om mig. Här kan du läsa mer om Context där jag är medlem. Här kan du läsa om Nätverket för en likvärdig skola där jag ingår. Och här intervjuar Författarförbundet mig i egenskap av månadens medlem.
NYTT

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 "Vem står upp för arbetsrätten?" kom ut i augusti. Den finns att ladda ner här. Rapporten om den offentliga sektorns mötes- och resepolicyer, skriven på uppdrag av Schyst resande, kan laddas ner här. Den sistnämnda rapporten skriver jag tillsammans med Magnus Nilsson.

Åt Katalys har jag skrivit rapporten "Klassamhället och döden" (2018). Den publicerades under våren.

Tillsammans med Agneta Gunnarsson har jag vidare skrivit rapporten "Stop Gender-Based Violence – The Struggle of the Global Unions". Utgivare Union to Union (2018).

Rapporten om facklig organisering har kommit ut (Samkak/Tiden, 2017), liksom rapporten om arbetsvillkor vid svenska företag i Indien (utgivare Swedwatch). Nyligen besökte jag Bangalore som ett led i arbetet med den sistnämnda studien.

Studien åt Vision om vad det innebär att fackförbundet är en Fair Union är klar. Underlaget är intervjuer med ett antalet medlemmar som jobbar kring idén

Tillsammans med Agneta Carlesson och Petter Bolme har jag skrivit jag en artikelserie om svenskt bisatånd som kanaliseras av svenska företag. Artiklarna har publicerats i både Omvärlden och Arbetet.

Rapporten om egenanställningar är klar (Futurion). En annan nya rapport handlar om Ilmar Reepalus välfärdsutredning (Katalys). Snart är även den nya rapporten om upplevelsen av diskriminering klar, uppdragsgivare är Stockholms stad. 

Min tionde rapport om villkoren för utländska bärplockare har kommit. "En alltmer osäker bransch – om villkoren för utländska bärplockare 2016", Arena Idé, 2016.

Tillsammans med Karin Thorasdotter har jag skrivit rapporten "Osäkra jobb – Fackliga strategier för att förhindra missbruk av tidsbegränsade anställningar". Utgivare är Arena Idé. * * *

Boken "Den blåbruna röran – SD:s flirt med Alliansen och högerns vägval" (Leopard, 2016) har kommit ut. För information om om boken (kommentarer, recensioner etc), se min facebooksida. 

Rapporten "Vart är resejournalistiken på väg?" har kommit ut. Utgivare är nätverket Schyst resande. Rapporten är en uppföljning av den tidigare rapporten "Glitter och glamour – turismen i resejournalistiken" (2012). * * *

En annan nyutkommen rapport är "Vad ska folkhögskolan vara? Olika bilder av folkhögskolans form och innehåll". Den handlar om det nya förslaget till statligt bidragssystem till folkhögskolor. Även i detta fall är Arena Idé utgivare.* * *

Jag har nyligen slutfört arbetet med en studie om relationen mellan olika anlitandeformer (anställningar plus F/FA-skattare) och tillgången till socialföräkringssystemet. Rapporten heter "Den tredelade arbetsmarknaden – Om olika anlitandeformer och möjligheten till socialt skydd. Det är en underlagsrapport till analysgruppen Arbete i framtiden (under framtidsminister Kristina Persson). Rapporten går att ladda ner här.

* * *

Den rapport som jag och Agneta Gunnarsson skrivit åt We Effect om global jordbrukspolitik, "Jordbruk som minskar fattigdom" finns nu att ladda ner. Det kan du göra här.

* * *

Jag har tagit fram tre skrifter åt IF Metall om hur jämställdhet i arbetslivet, i samhället och inom den egna organisationen. Ett annat avslutat arbete är skriften "Kooperation – en del av framtiden" som jag skrivit tillsammans med Curt-Olof Mann. Utgivare är Svensk Kooperation och Arena Idé. Ett nytt stort projekt är en förnyad analys av SD:s ideologi med mera, uppdragsgivare är Katalys.

* * *

I Almedalen 2016 medverkade jag i ett seminarium om högerpopulism, ett om osäkra anställningsvillkor och i ett om abortpolitik.

* * *

Här bli jag intervjuad om generell välfärd som mål för biståndet. Och här om när Electrolux sparkade fackligt aktiva i Thailand. Och här pratar jag om globala ramavtal mellan transnationella företag och globala fack.